Grönt ljus för Adelphis destilleri

2012-04-26 0 kommentarer

Efter många turer och förseningar har nu lokala politiker gett grönt ljus för Adelphis planer på att bygga ett nytt destilleri i Skottland. Alla sju ledamöter som deltog i mötet som hölls i Shielbridge Hall, Acharacle, biföll enhälligt förslaget, vilket även var rekommendationen från de tjänstemän som utredde ärendet.

Det hela inleddes under 2007 när Adelphi lät utföra en förstudie som syftade till att granska olika alternativ för att möta en snabbt växande efterfrågan på deras produkter.

De alternativ som man studerade var (1) att fylla egna fat med new-make (straight off the still) från andra destillerier, (2) att köpa ett befintligt destilleri, antingen ett i produktion eller ett som är lagt i ”malpåse” (utrustat, men för närvarande inte i drift) eller (3) att bygga ett helt nytt destilleri.

Att fylla egna fat från andra destillerier var den klart billigaste metoden för att säkra en ökad tillgång på whisky. Men att inte ha någon möjlighet att påverka själva produktionen ansågs som ett stort risktagande utifrån perspektivet på kvalitén. Ökad konkurrens och prissättning skulle antagligen också göra detta till en mindre attraktiv källa för ekonomisk tillväxt.

Att köpa ett befintlig destilleri visade sig var den mest effektiva metoden för att säkra omedelbara tillgångar på whisky. Men destilleriets befintliga varumärkesimage och produktionsprocess skulle dock begränsa Adelphi. Därtill skulle det antagligen ta 8-10 år innan de genomförda förändringarna skulle kunna skönjas.

Så trots att det var den mest tidskrävande metoden vad gäller genomförbarhet, planering, juridik, konstruktion och uppbyggnadsmässighet, samt inräknat med 8-10 års produktion utan en färdig produkt att visa upp (mainstream single malt), ansågs ett helt nytt destilleri vara det mest attraktiva alternativet av de tre.

Fördelarna för Adelphi med ett helt nytt destilleri är många: Kontroll över produktionen för första gången på över 100 år, skyddar Adelphis varumärke och kvalité genom direkt kontroll över råvaror och destillering. Vidare kan man låta uppföra Skottlands första destilleri som är helt självförsörjande och inbringa värdefull turism och ekonomisk tillväxt till den lokala regionen. Dessutom har man en möjlighet att hitta ett perfekt läge med konstant tillgång på rent vatten, ett bra lagringsklimat och en möjlighet att använda sig av vattenkraft och annan miljövändig teknik.

Adelphi undersökte flera potentiella platser för det nya destilleriet på Morvern och halvön Ardnamurchan. Av dessa platser uppfyllde bara en de nödvändiga kraven man hade på vatten, tillgång till allmän väg, närhet till skogsavverkning och möjligheten att ansluta sig till en tillförlitlig källa för vattenkraft. Valet föll på att bygga det i Glenbeg på Ardnamurchan-halvön och destilleriet blir således det västligaste på det skotska fastlandet.
Detaljplaner har utarbetats av Organic Arkitekter LLP i Helensburgh och licenser och support har erhållits från SEPA och SNH. Sedan början av 1900-talet har de flesta destillerier byggts och designats utifrån tanken att den primära marknaden är den för blandwhisky. Adelphi har dock varit mycket medvetna om den ökade efterfrågan på single malt under de senaste 20 åren och den tillhörande whiskyturism som denna marknad genererar för Skottland. De har därför arbetat hårt för att se till att det nya destilleriet är designat både för att öka kvaliteten på whiskyn och för att smälta in väl i sin omgivning.

Destilleriet är tänkt att använda en flisdriven biomassaanläggning som sin främsta energikälla. Bränslet avser man att hämta med traktor och släp från en befintlig flisanläggning mindre än 3 km bort, vilket eventuellt kan leda till att två arbetstillfällen skapas. Detta är också väl anpassat till DECC målet om att 80% av den skotska whiskyindustrins energi skall hämtas från icke-fossila bränslen senast år 2050. Vidare finns det också tankar på att destilleriet skall stödja en småskalig produktion av biobränsle tillsammans med Celtic Renewables Ltd, genom att använda biprodukter från destillationprocessen (Läs mer om Celtic Renewables Ltd längst ner).

Upp till 50% av allt korn i tillverkningen kommer att hämtas från en familjeägd gård i West Fife som har ett gott rykte om sig att leverera korn av hög kvalité. Adelphi avser att använda sig av en traditionell golvmältning för den lokala malten och sedan köpa in resten från en av skottlands stora leverantörer.

Destilleriet beräknas producera ca 100.000 liter whisky per år och med en maxkapacitet som inte får överstiga 300.000 liter (en småskalig produktion har visat sig ge en högre kvalité på den färdiga produkten). Detta motsvarar ungefär en tredjedel av den kapacitet som många andra destillerier har. Alla whisky kommer att lagras i Ardnamurchan där det milda marina klimatet kommer att öka kvaliteten och framhäva dess unika karaktär. På grund av den premiumtanke som styr Adelphis verksamhet och den avlägsna platsen för destilleriet lutar det mesta mot att man endast kommer att inrikta sig mot single malt marknaden. Således finns inga tankar på att använda den för blandwhisky eller att sälja den som bulk.

En tuff utmaning för nya destillerier är vägen fram till en slutlagrad produkt som kan säljas och generera inkomster. Adelphi har dock en stor fördel i att de redan idag har en befintlig verksamhet som inbringar goda intäkter. Dessutom förväntas det nya besökscentrat att generera ytterligare en del.

Adelphis nya destilleri beräknas sysselsätta 10 personer och under själva uppbyggnadsfasen kommer ca 100 lokala arbetstillfällen att skapas.

Om Celtic Renewables Ltd

Celtic Renewables Ltd är ett innovativt och prisbelönt företag som bildats för att kommersialisera en process för framställning av nästa generations biobränslen från biprodukterna av biologiska industrier. Företaget är inledningsvis fokuserat på den skotska maltwhisky industrin som en resurs för att utveckla biobutanol – nästa generations biobränsle. Biobutanol har ett 25% större energivärde per volymenhet än bioetanol, den har också ett lägre ångtryck och en högre flampunkt (vilket gör den lättare att lagra och säkrare att hantera).

Källa: Adelphi Distillery Limited, Celtic Renewables Ltd och Lochaber News

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Jenz Rönnow

Grundare av whiskyforum och passionerad whiskyälskare. Startade whiskyforum våren 2004. Mottagare av Gordon & McPhail Scholarship 2010.