Mera rök åt Svenska folket

2014-06-23

Att vi gillar rökig whisky i Sverige är knappast en överraskning och det är ingen överraskning att whiskyproducenterna har koll

Läs mer

Spirit of Hven – Sankt Ibb lanseras

2014-06-01

Den 5:e Juni kl 10 webblanseras Spirit of Hvens nya singe cask "Sankt Ibb" på Systembolaget. Vi har provat whiskyn och

Läs mer